O všem Vítejte na stránkách o všem možném :-)

Názory na erotické pomůcky a sexshopy mladých lidí

Názory na erotické pomůcky a sexshopy mladých lidí

Dala jsem si za cíl zjistit názory převážně mladých lidí na erotické pomůcky a obchody, ve kterých se tyto pomůcky prodávají. Chtěla bych, aby má zjištění byla využita, proto jejich shrnutí poskytnu také obchodům, ve kterých je toto zboží dostupné. Mým cílem je tedy zjistit, co by měli obchodníci změnit, aby se zákazníkům lépe nakupovalo, a to například co se týče přístupu prodavačů k zákazníkům, sortimentu, umístění obchodu, či odbourávání mýtů. A mým druhým cílem je zjistit, co vzkázat těm, kteří se do sexshopů bojí či ostýchají vstoupit.

Toto téma je podstatné hned z několika důvodů. Prvním a zřejmě nejčastějším důvodem pro pořízení erotické pomůcky je zpestření sexuálního života. To může být buď zpestření partnerských sexuálních aktivit, kde jsou často oblíbené pomůcky zvláště při předehře či jsou vyhledávané pro větší dráždění při samotné souloži. Někteří možná neuvěří, ale v některých případech může třeba takový vibrátor pomoci oživit nejen sexuální život, ale i partnerský vztah celkově. Nebo si člověk může chtít nějakou erotickou pomůckou pomoci při sebeukájení. Někteří lidé používají erotické pomůcky, nebo chceme-li sexuální hračky jako kompenzaci za partnerský sex, který z nějakého důvodu nemohou mít.

Dalším důvodem, kdy se doporučuje pořídit si nějakou „hračku“ můžou být různá onemocnění. V minulosti se například doporučovalo používání vibrátoru jako léčba hysterie u žen. Od toho se dnes již upustilo, ale existují situace, kdy vibrátor může být řešením. A to u některých sexuálních dysfunkcí u žen. Konkrétně například u dyspareunie a vaginismu. Tyto dvě dysfunkce mohou mít dvojí původ a to organický, nebo neorganický. Zvláště u těch neorganických může vibrátor ženám pomoci právě proto, že jejich problém je často ve strachu z proniknutí penisu do pochvy, nebo ze sexuálních aktivit s partnerem obecně. V těchto případech se doporučuje, aby ženy objevovaly vlastní tělo samy, postupně a v klidu relaxovaly. Vibrátor jim může při sebeuspokojování pomoci proto, že se nemusejí bát toho, kam až jejich partner zajde – mají všechno pod kontrolou, a proto se mohou uvolnit.

Dalším důvodem proč navštívit sexshop nemusí nutně být erotická pomůcka jako taková, můžeme si chtít zpestřit sexuální život například nějakým pornomateriálem.  Také v sexshopu můžeme zakoupit různé znecitlivující masti či gely, které mohou výrazně pomoci u předčasné ejakulace, nebo lze pořídit naopak preparáty, které vzrušení podporují. Často v sexshopech také najdeme širší sortiment prezervativů, tedy těm, kterým nevyhovuje běžná velikost či materiál kondomů, často v obyčejné drogerii nepochodí.

Každopádně ve všech výše zmíněných případech může nějaká ta pomůcka, gel či prezervativ, značně pomoci pouze tehdy, když si ji pořídíme, což pro mnohé stále může být problém.

Rozhodla jsem se uskutečnit malý výzkum mezi mladými lidmi. Provedla jsem tedy celkem 30 rozhovorů, z toho 5 rozhovorů s prodavačkami obchodů s erotickým zbožím (3 prodavačky ze sítě Erotic City a 2 prodavačky ze soukromých jednotlivých sexshopů) a 25 rozhovorů s potencionálními zákazníky. Výběr respondentů byl náhodný a věk respondentů se pohyboval od 17 do 31 let a jednalo se o studenty i pracující. Dotazování se zúčastnilo 11 mužů  a 14 žen.

Rozhovory byly vedeny různým způsobem, dle ochoty a otevřenosti respondentů. U některých se stačilo zeptat obšírněji a sami se rozpovídali, u jiných bylo třeba pokládat konkrétní otázky. Postupně se však v každém rozhovoru probrala dvě spolu související témata, a to:

Erotické pomůcky a Sexshopy, či jiné obchody prodávající erotické zboží. Nejprve jsem se vždy zeptala širší otázkou, tedy: „Co si myslíte o erotických pomůckách/ hračkách?“, nebo „Jaký máte názor na sexshopy a jiné obchody prodávající erotické zboží?“ Poté, dle toho, jak se respondent sám rozpovídal či nikoliv, jsem doplňovala otázky:

Schvalujete erotické pomůcky nebo je odsuzujete?

Jaké pomůcky znáte, můžete je prosím vyjmenovat?

Máte na všechny typy pomůcek stejný názor?

Máte doma nějaké? Pokud ano, jaké?

Je pro Vás užívání nebo vlastnictví těchto věcí známka něčeho nemravného, nepřípustného, nebo je spojujete s promiskuitou?

Schvalujete nebo odsuzujete sexshopy a jiné obchody prodávající erotické pomůcky?

Šel/a byste do kamenného obchodu, nebo dáte přednost internetovému obchodu, nebo v tom pro Vás není rozdíl?

Byl/a jste někdy v sexshopu či jiném obchodu s erotickým zbožím? Pokud ano, v jakém?

Líbilo se Vám tam? Jaká byla obsluha? Chybělo Vám tam něco?

Víte něco o druzích(typech) těchto obchodů?

Víte, kdo smí vstoupit do sexshopu?

Myslíte si, že tyto obchody jsou dostatečně diskrétní? Víte, co pro diskrétnost zákazníků dělají?

Víte, co všechno se dá v těchto obchodech koupit?

 

Co se týče rozhovorů s prodavačkami, kladla jsem jim následující otázky:

Můžete mi prosím popsat výhody a nevýhody Vašeho zaměstnání? (např. je nebezpečnější, zajímavější než jiná? Ví o něm Vaše děti a rodiče?)

Je v obchodě něco dle Vašeho názoru nevyhovujícího? Chtělo by tu něco změnit?

V čem je Váš obchod jiný (lepší) než ostatní?

Myslíte si, že jste dostatečně diskrétní? Co pro to děláte?

Lze nějak říci, jací lidé do Vašeho obchodu chodí, či jací nechodí?

Co vzkázat potencionálním zákazníkům, kteří by rádi přišli, ale stydí se (či cokoli jiného, co jim může bránit v příchodu)?

Jsou zákazníci dostatečně informováni, nebo se často opakuje nějaký omyl, či špatná představa? (ať už se jedná o sortiment, kdo smí vstoupit, očekávání od obchodu či cokoli jiného)

Jaký máte Vy osobně názor na zboží, které prodáváte?

 

Výsledky rozhovorů s potencionálními zákazníky jsou následující:

Na otázku, zda schvalují erotické pomůcky většina (21 respondentů) uvedla, že ano, avšak část z nich odpověď  doplnila o nějakou výjimku. Například, že schvalují jen některé, či schvalují jen pro páry, nikoli pro jednotlivce. Odsuzovány jsou častěji pomůcky spojené s násilím a sado maso praktikami a anální pomůcky.

Co se týče znalosti pomůcek, tak vedou vibrátory, které jmenovalo všech 25 respondentů, dále většina (více než 20 respondentů) jmenovala pouta, venušiny kuličky a biče. Více než desetkrát, ale méně než dvacetkrát byly jmenovány nafukovací panny, anální kolíky, umělé vagíny a dilda. Dále se v odpovědích objevovaly erekční (vibrační) kroužky na penis, roubíky, vakuová pumpa, připínací penisy, vibrační vajíčka, vajíčko tenga egg, zmiňovány byly též oleje a gely a různé erotické prádlo či oblečky (latexové, zdravotní sestřičky a pod.). Z odpovědí bylo znát, že někteří znají pomůcky pouze z doslechu, jiní mají podrobné znalosti (někteří začali vyjmenovávat různé poddruhy vibrátorů, venušiných kuliček atd).

Se znalostí firem to již bylo horší. Většina (19 respondentů) nebyla schopna jmenovat ani jednu. Tři respondenti jmenovali jednu společnost, jeden respondent dvě společnosti a dva respondenti tři společnosti. Nejčastěji zmiňovaná byla Fun Factory (4 krát), poté Tenga a Lelo (obojí 3 krát) a jedenkrát byla zmíněna společnost Fleslight.

Na otázku, zda doma nějaké pomůcky mají, odpovědělo 9 respondentů ano, z toho 6 respondentů má více než jednu pomůcku a z 9 respondentů bylo 7 žen.  Nejčastější jsou pouta a vibrátor (zmíněno 7krát a 6krát), dále pak venušiny kuličky, erekční kroužek a vibrační vajíčka.

Pro většinu (22 respondentů) není užívání ani vlastnictví erotických pomůcek něčím nemravným či nepřípustným. 8 respondentů tyto pomůcky spojuje s promiskuitou. Někteří (4 respondenti) podotkli naopak prospěšnost pomůcek.

Odpovědi týkající se obchodů byly více rozporuplné. Již otázka na schvalování obchodů s erotickým zbožím byla často zodpovězena nejednoznačně např. „Proč ne, někde se to koupit musí, ale bydlet bych vedle nechtěl.“ Celkově se dá říci, že většina respondentů proti existenci obchodů nic nemá, ale nepřeje si být s nimi jakkoli spojována (ať už místem bydliště, či s jejich návštěvou, nebo místem pracoviště). Jeden respondent podotkl: „Schvaluji, je lepší když je možné zboží tohoto druhu zakoupit ve specializovaném obchodě než kdyby se nabídka roztříštila do různých obchodů takže bychom mohli třeba v drogerii vedle pracího prášku obdivovat krásné barevné robertky a vymýtit takové zboží z pultů obchodů prostě nejde, protože poptávka nezmizí a nabídka se přizpůsobí.“

Otázka na nákup v kamenném či internetovém obchodě respondenty celkem dobře diferenciovala. Pěti respondentům je jedno, zda se jedná o kamenný či internetový obchod, čtyři respondenti dají přednost kamennému a šestnáct respondentů by raději dalo přednost internetovému obchodu. Důvody pro výběr internetu jsou nejčastěji pocit studu v samotném obchodě, strach z toho, že je uvidí někdo známý a v neposlední řadě také pohodlí nakupování z domova. Někteří zmínili to, že by nakupovali stejně, jako jiné věci, tedy ti, kteří častěji nakupují na internetu, by to aplikovali i na tuto situaci. Jeden respondent zmínil, že si rád prohlédne danou věc v kamenném obchodě a pak si ji objedná pomocí internetu, kde bývá častěji lepší cena. Avšak někteří také zmínili, že by do kamenného obchodu nešli na maloměstě, nebo ve čtvrti, kde je znají, jinde by však šli.

Na otázku, zda byli již někdy v sexshopu, odpovědělo 11 respondentů ano. Z toho pouze 5 respondenti jinde, než v Erotic City. Ti, kteří navštívili síť Erotic City byli většinou spokojeni, jen se některým nelíbily přemrštěné ceny, jednomu respondentovi nedokázala prodavačka poradit. Ti, kteří byli jinde měli podstatně horší zkušenosti. Nelíbilo se jim ponuré prostředí, „vlezlá“ obsluha, někteří měli strach z přepadení. Také lze říci, že se respondenti snaží vyhýbat vietnamským sexshopům.

Co se týče znalosti typů obchodů, většina respondentů tápe (21), ostatní jmenovali „soft “ prodejny, gay prodejny, sado-maso prodejny, prodejny s kabinkami, prodejny s půjčovnou (videí a časopisů).

Na otázku o vstupu do obchodu většina překvapivě také nevěděla (16), dva respondenti uvedli věk 15 let, zbytek 18 let.

Podstatná část respondentů neví, co obchody dělají pro diskrétnost zákazníků, někteří jsou dokonce přesvědčeni, že záznamy z bezpečnostních kamer jsou poskytovány volně na internetu, tedy je možné dohledat, kdo obchod navštívil. Také je časté, že se respondenti bojí, že se jim obsluha vysměje, či se na ně bude dívat skrz prsty, dle slov jednoho z respondentů „jako na úchyla“. Někteří jako prvky pro diskrétnost jmenovali lokalizaci (vzdálenost od škol, větší město, ne náměstí), jiní mlčenlivost obsluhy.

U otázky týkající se sortimentu panovala největší shoda. Erotické pomůcky/hračky, oblečky a erotické prádlo jmenovalo více jak 20 respondentů, videa a časopisy více než 15 respondentů, různé lubrikační gely, kondomy, svíčky, hry a žertovné dárky více než 10 respondentů. Dále byly zmiňovány masážní oleje, parfémy, feromony či čokoláda na tělo.

 

Výsledky z rozhovorů s prodavačkami jsou následující:

Všechny prodavačky shledávají své zaměstnání stejně bezpečné, jako v jiných obchodech. Jedna prodavačka se zmínila, že toto zaměstnání vyhledala kvůli zájmu o sortiment, ostatním se práce naskytla. Žádná prodavačka nemá problém s tím, že by nevěděla jak říci dětem co dělá. Některé prodavačky pocházející z menších obcí neřekly rodičům, jakou práci vykonávají. Celkově jsou prodavačky spokojené v obchodě, ve kterém pracují. Často mají možnost samy rozmisťovat sortiment po prodejně, jak chtějí.

Co se týče diskrétnosti, shodují se, že dělají vše, co lze pro její zachování. Zákazníků se nevyptávají na jména, ani jiné osobní informace, na prodejně s nimi mluví potichu, mimo prodejnu (doma, s přáteli) o zákaznících nemluví. Snaží se přizpůsobit zákazníkovi v komunikaci, pomáhají jim zbavit se studu. Používají odborné, nevulgární výrazy –  penis, vagina, nikoli pinďa a pod.

Všeobecně se dá říci, že do obchodů s erotickými pomůckami chodí více mužů. Ženy takřka nechodí samy, pokud přijde žena, tak většinou buď s mužem, nebo s kamarádkou. Často se stává, že žena pošle muže na nákup konkrétní věci (nejčastěji vibrátorů). Jednou za čas se stane, že přijde nevítaný zákazník, například muž, který šel mezi police s pornomateriály a v uličce se začal ukájet. Někdy dostávají prodavačky návrhy na skupinový sex. Občas chodí rodiče s dětmi dospělého věku. Maminka s mladým mužem, který dle slov prodavačky, má nejspíš problém najít si partnerku. Někteří známí prodavaček ztratili ostych, když zjistili, že je po prodejně může provést známá

Prodavačky by vzkázaly potencionálním zákazníkům, ať se nestydí a přijdou. Je to obchod, jako každý jiný, rády všem poradí a nikoho si nebudou dobírat, nebo se mu smát. V Erotic City jsou ve všech prodejnách (krom gay prodejny) vždy prodavačky – ženy. Mají pravidelná školení, jak komunikovat se zákazníkem. Pro ty, kteří chtějí mít obchod pro sebe Erotic City nabízí balíček „Sami v Erotic City“, což je vlastně poukaz pro 2 osoby hodinu před, nebo po zavírací době, kdy se páru bude věnovat jedna prodavačka.

Ohledně mylných představ zákazníků se dá říci, že často vycházejí z neznalosti prostředí obchodu. Častá jsou očekávání velkoplošného promítání pornovideí, prodavaček vypadajících jako modelky v latexových oblečcích. Někteří si myslí, že v každém obchodě s erotickými pomůckami jsou kabinky, kde se promítá pornovideo. Někteří zákazníci ani netuší, kolik různých druhů a v kolika provedeních pomůcky existují. Jiní nechtějí ustoupit ze zajetých kolejí a nenechají si poradit – např. chtějí staré typy vibrátorů, které jsou tvrdé a z horších materiálů. Dalším postřehem prodavaček je, že když muži kupují vibrátor, často o něm přemýšlí jako o své konkurenci. Proto kupují vibrátory takových tvarů, které tolik nepřipomínají penis, nebo vibrátory menších velikostí.

Všeobecně se dá říci, že prodavačky neodsuzují ani je nepohorušuje nic ze sortimentu, který prodávají. Prodávají prožitek a to je podle nich záslužné. Některé prodavačky pociťují znechucení, když se zákazník ptá na pedofilní, nebo zoofilní pornomateriály.

 

Jak řekla jedna prodavačka: „S pomůckami si může hrát každý a v každém věku.“ (a nezapomněla dodat: „samozřejmě myslím ty, kteří jsou psychicky a fyzicky dospělí.“)

I když se tímto tématem zabývají i populární média, stejně je povědomí o pomůckách a sexshopech stále malé. Když hledáme na internetu články s touto tématikou, jsou často zaměřeny více na ženy, než na muže. Například článek na serveru prozeny.cz z 1. 11. 2010 s názvem Nebojte se erotických pomůcek! poukazuje, že mnohdy tabuizovaná sexuální výchova vede ke zbytečnému ostychu. Dočteme se, že „elegantní vibrátor, nebo sametová pouta“ se hodí i pro nás a jejich používání je zcela normální věc a není se proč za to stydět. Server novinky.cz zveřejnil 11. 6. 2011 článek s videoreportáží s názvem: Obavy z návštěvy sexshopu jsou zbytečné. Kde reportérka oslovuje prodavačku v obchodu sítě Erotic City, která říká v podstatě to stejné, jako jsem zjistila já – lidé se často ostýchají do sexshopu vstoupit, nevědí, co na ně vevnitř čeká, dávají přednost sexshopu v cizím městě atd. Také zdůrazňuje, že všechny prodavačky jsou dobře proškolené a že někteří návštěvníci obchodu si přijdou často „jen“ pro radu a prodavačky jim rády poradí. Toto shrnuje větou: „Sexshop je vlastně taková lékárna pro dospělé.“

 

Shrnutí a další postřehy:

Obecně jsou lépe hodnoceny obchody sítě Erotic City a to co se týče atmosféry obchodů, chování prodavaček, bezpečnosti, přehlednosti a kvality zboží. Jediná zjištěná nevýhoda je vyšší cena. Ostatní sexshopy, by si z nich mohli vzít příklad. Jejich prostředí bývá často ponuré až vulgární, díky nim se vyskytuje přesvědčení o nebezpečnosti sexshopů a vysoké pravděpodobnosti setkání s devianty. Mnozí mladí lidé se stydí do sexshopu vejít z důvodu předsudků a neznalosti prostředí, někteří se také stydí za vlastnictví pomůcek a u některých lidí stále převládá názor, že erotické pomůcky jsou morálně nepřípustné. Dle mého názoru by měla být v tomto směru větší osvěta zvláště ze strany obchodníků. Je sice fakt, že na internetových stránkách jsou různé fotografie a možnost virtuální prohlídky obchodu, ale zvolila bych o něco masovější šíření informací v médiích, kde by bylo vhodné se zaměřit ne tolik na produkty jako takové, ale spíše na to, aby se potencionálním zákazníkům přiblížilo, co je uvnitř obchodu čeká.

Potencionálním zákazníkům, kteří se ostýchají do sexshopu jít bych doporučila navštívit raději prodejny sítě Erotic City, protože u této společnosti je standard vysoký a je snazší se na návštěvu připravit i právě proto, že snáz zákazník ví, co ho uvnitř čeká. Zdůraznila bych, že se není za co stydět a že návštěva sexshopu je naprosto normální, stejně jako návštěva drogerie či lékárny. A nakonec znovu výrok prodavačky Katky: „S pomůckami s může hrát každý, v každém věku.“ Tedy i když jsem se já dotazovala mladých lidí, neznamená to, že by vše výše uvedené neplatilo pro osoby jiného věku.

 

Použité zdroje:

Vlastní dotazování a články dostupné z:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1308760/pdf/westjmed00315-0072.pdf
http://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/235846-obavy-z-navstevy-sexshopu-jsou-zbytecne.html
http://www.prozeny.cz/magazin/sex-a-vztahy/eroticke-pomucky-a-hry/17550-nebojte-se-erotickych-pomucek

 

 

Tato seminární práce vznikla v rámci předmětu Psychologie sexuality vyučovaném na Masarykově Univerzitě v roce 2011.

Poznámka: Vytaženo ze šuplíčku – veškeré nedokonalosti a gramatické chyby byly v zájmu autentičnosti ponechány :-)

1. komentář pro “Názory na erotické pomůcky a sexshopy mladých lidí

  1. Abych doplnila k vaší práci, které si nesmírně vážím, protože ne všude (a všichni) mají odvahu rozebírat erotickou tematiku (například v seminární, bakalářské či disertační práci).

    Aktuálně jsou dominantními prodejnami (kamennými) erotických pomůcek Erotic city – konkurenční prodejny houfně končí (nejspíše z vámi popsaných důvodů).

    Je škoda, že na českém trhu není dostatek konkurence schopných prodejců, kteří by zvedli úroveň a šli do boje s Erotic city, protože jejich nadhodnocené ceny jsou neskutečné a absurdní.

    To, že se hájí tím, že nejsou žádný garážový projekt a udržet v chodu kamenné prodejny, není přeci problém zákazníků.

    Jestliže jsou internetové projekty (sexshopy) schopné nabídnout lepší cenu, dříve nebo později ovládnou trh – do Erotic city se půjdou podívat, vybrat si hračku, ale konečný nákup provedou na internetu. Není se jim co divit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Malý matematický testík :-) *

Navigovat v příspěvcích